Į sprendimus orientuota trumpa terapija (ĮSOT) - angl. SFBT - Solution Focussed Brief Therapy - į teigiamus sprendimus orientuota proaktyvi ir trumpa psichoterapinė intervencija.