PĮT: Priėmimo ir įsipareigojimo terapija

Priėmimo ir įsipareigojimo (pasiryžimo) terapija (PĮT) - angl. ACT - Acceptance & Commitment Therapy

 FACT

Fokusuota ir trumpa PĮT/ACT terapija

 Motyvuojantis interviu (pokalbis)

Motyvuojantis interviu (pokalbis) (angl. Motivational interviewing)

 Procesais grįsta terapija

Procesais grįsta psichoterapija (angl. Process-based therapy, PBT)

 ĮSOT: į sprendimus orientuota trumpa terapija

Į sprendimus orientuota trumpa terapija (ĮSOT) - angl. SFBT - Solution Focussed Brief Therapy

 DSM: Dėmesingas streso mažinimas

Dėmesingumu pagrįstas streso mažinimas - angl. Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR)

 SD-KET: Sąmoningu dėmesingumu paremta KET

Sąmoningu dėmesingumu paremta KET - angl. Mindfulness-based Cognitive behavioural therapy (MB-CBT)

 VST - Vienos sesijos terapija

Vienos sesijos terapija (VST) - angl. Single-Session Therapy

 Telekonsultacijos

Saugios nuotolinės konsultacijos online, video ir telefonu