PĮT: Priėmimo ir įsipareigojimo terapija (ACT)

Priėmimo ir įsipareigojimo (pasiryžimo) terapija (PĮT) - angl. ACT - Acceptance & Commitment Therapy

 FACT

Fokusuota ir trumpa PĮT/ACT terapija

 Motyvuojantis interviu (pokalbis)

Motyvuojantis interviu (pokalbis) (angl. Motivational interviewing)

 Procesais grįsta terapija

Procesais grįsta psichoterapija (angl. Process-based therapy, PBT)

 Kognityvinė elgesio terapija (KET)

Kognityvinės elgesio terapijos (KET) kryptys (klasikinės ir šiuolaikinės 3-iosios bangos - priėmimo ir įsipareigojimo (ACT), dialektinės elgesio terapijos (DBT), į atjautą orientuotos (CFT) ir kitų atida (mindfulness) grįstų terapijų integracija.

 ĮSOT: į sprendimus orientuota trumpa terapija

Į sprendimus orientuota trumpa terapija (ĮSOT) - angl. SFBT - Solution Focussed Brief Therapy

 DSM: Dėmesingas streso mažinimas

Dėmesingumu pagrįstas streso mažinimas - angl. Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR)

 SD-KET: Sąmoningu dėmesingumu paremta KET

Sąmoningu dėmesingumu paremta KET - angl. Mindfulness-based Cognitive behavioural therapy (MB-CBT)

 Vidinės šeimos sistemos terapija (angl. Internal Family System therapy, IFS)

Šiuolaikinė plačiai pasaulyje taikoma vidinės sistemos terapija (IFS).

 VST - Vienos sesijos terapija

Vienos sesijos terapija (VST) - angl. Single-Session Therapy

 Telekonsultacijos

Saugios nuotolinės konsultacijos online, video ir telefonu