Procesais grįsta terapija (angl. Process-based therapy, PBT) yra naujausia šiuolaikinės psichoterapijos tendencija, kuomet nėra akcentuojami atskiri simptomai ar ligos, tačiau orientuojamasi į bendrus psichologinius procesus; pati  terapija yra gyvesnė ir individualesnė. Ryškiausias PBT terapijos pavyzdys yra priėmimo ir įsipareigojimo (PĮT) terapija, kuomet orientuojamasi į 6-is psichologinio lankstumo procesus.